Uzm. Psk.
Evrim Dursun

Aile Dizimi Nedir?

Aile dizimi basitçe anlatma gerekirse terapilerde kullanılan bir çok teknik gibi bir tekniktir. Son yıllarda ülkemizde bilinirliği giderek artmış, hatta digital platformda üzerine diziler bile yapılmıştır. Aile dizimi ülkemize getiren ve bizlerle tanıştıran sayın Mehmet Zararsızoğlu’dur. Zararsızoğlu hayatının önemli bölümünü Berlin’de geçirmiş psikoloji ,pedagoji ve sosyoloji eğitimleri aldıktan sonra Bert Hellinger liderliğindeki grupta Aile ve Sistem Konstelasyonları üzerine çalışmalar yapmış, on binlerce kişiye aile dizimi tekniği uygulamıştır.

Yıllar sonra Türkiye’ye dönerek Türkiye Sistem Dizilimleri Enstitüsünü kurmuştur.Aile dizimi konusunda ülkemizde yetkin ve yetkili tek kişidir.

Aile dizimi iki farklı kavramı kullanarak açıklamak isterim. Birincisi Aile Matrisi kavramıdır. Buna göre bizler kan bağıyla bağlı olduğunuz tüm akrabalarımız ve önceki nesillerle birlikte bir sistem oluştururuz ve bu sistem içinde yaşanan her şey olumlu hayat olayları ya da travmatik deneyimler matris içindeki her bireyi etkiler.Çünkü bireyler birbirine görünmez bağlarla bağlıdır.

İkinci kavram ise İngiliz biyolog Rupert Sheldrake’e ait ve adı Morfik Rezonans. Rupert ‘a göre canlıların dünyasında bu rezonansa göre dünyada olan hiçbir şey yok olmuyor ,kaybolmuyor ve kayıt altında. Newton fiziğinden kuantum fiziğine doğru geçtiğimiz bu yüzyılda zamansızlık ve mekânsızlık kavramları da Rupert’ın morfik rezonans kavramını destekliyor. Yani canlı dünyasında her şey kayıt altında ise aile matrisimizde yaşanan çatışmalar ,kayıplar ,göçler ,savaşlar, kürtajlar vb. olaylar da sistemde karşılık buluyor ve sonra gelen nesillleri etkileyebiliyor. Yani aile sistemi bir nesilde olan haksızlığı ya da yanlışı bir sonraki nesil aracılığıyla telafi ederek dengeleyebiliyor.


Aile dizimi tekniğinde ise kişinin mevcut yakınması üzerinden aile matrisi inceleniyor, daha önceki kuşaklarda veya birinci derece akrabalarda yaşanmış herhangi bir sorun travmatik bir deneyim olup olmadığını inceleyip, kişi üzerindeki geçmiş yaşantıların etkisinin nasıl telafi edilip ,iyileştirileceğine
bakılıyor.


Aile dizilimi parapsikolojik bir fenomen değil ,bütüncül tıp alanı içinde değerlendirebileceğimiz bir teknik.

Aile Dizimi Nasıl Yapılır?


Öncelikle vurgulamak istediğim en önemli nokta bu tekniğin sadece psikoloji veya psikiyatri eğitimi almış, mesleki tecrübesi olan aktif olarak psikoterapi yapabilen ve bu tekniği psikoterapi içine adapte edebilen uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Maalesef ülkemizde ruh sağlığı meslek yasası bulunmadığından konuda yeterli eğitime sahip olmayan birçok insan bu konuda bazı çalışmalar yapmaktadır. Fakat her birey biriciktir ve herkesin geçmişi ve aile matrisi kendine özgüdür. Dolayısıyla sadece aile dizilimi yaparak bir psikolojik sorunu ya da hastalığı ortadan kaldırmak yada buna dair vaatlerde bulunmak ,iyileşmekten ziyade bireyi yeniden travmatize edebilir, o yüzden aile dizilimi ehil ellerde bir uygulamalar bütününe ait bir parça olarak değerlendirilmedir.

Uygulamaya gelince ise, aile dizimi bireysel ve grup terapisi ile yapılabilir. Bireysel uygulamada kişi, aile üyelerini temsil eden figür ya da oyuncakları kullanabilir. Ülkemizde aile dizimi çoğunlukla grup terapisi şeklinde uygulanır. Aile dizimi uygulanacak kişi önce sorununu anlatır. Sorun tam olarak belirlendikten sonra kişinin ailesi ve daha önceki kuşaklar hakkında sorular sorarak aile sisteminde yaşanan ve bireyi etkileyebilecek olaylara dair bir ön bilgi alınabilir. Sonrasında grup lideri dizim açılan kişiden kendisini temsil edecek bir temsilci seçilmesini ister ve daha sonra sorular ile yine aynı grup içinde diğer aile üyelerini temsil için diğer kişilerden temsilci seçmesini ister. Sonraki süreç tamamen kişinin getirdiği soruna bağlı olarak ilerler, aile üyelerini temsil eden kişiler, kendilerini farklı duygu ve düşünceler ve beden duyumları hisseder halde bulabilirler çünkü dizim sırasında çalışılan kişinin aile matrisini temsil ederler. Dolayısıyla aile içinde yaşanan olaylar da oradaki temsili örnek sistem ile yeniden kurulur ve çalışılır. Tüm çalışma bittiğinde dizilim seansı sonlandırılır. Bazı durumlarda dizilim açılan kişi de aile üyelerini temsil eden kişilerle interaktif iletişime geçer ,yaşanan durumla ilgili duygu ,düşüncelerini ifade eder, açığa çıkarır. Ailede o zamana kadar fark edilmeyen gizli dinamikler açığa çıkabilir, kişinin bakış açısı ve yorumlama biçimi değişerek sorunun şifalanması yoluna gidilir.

Aile dizilimi için gerekli seans sayısı kişiye ve getirdiği soruna bağlı olarak değişir. Bazen birkaç seansta çözülmeler yaşanırken ,bazen daha uzun süren çalışmalara ihtiyaç duyulabilir.

Aile Dizimi Faydası Nedir?


Hayata dair iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ilk öğrendiğimiz ilk ilişki kurduğumuz yer ailemizdir. Bu ilişkiler içinde öğrenir, bazen yaralanır bazen iyileşir sonuçta büyürüz. Hayata dair ilk referansları aldığımız aile üyelerimiz anne babalarımız ise kendi kodlarını ilk ailelerinden almıştır. Dolaylı olarak nesiller boyunca atalarımızdan aktarılan bilgileri, öğrenilmişlikleri içinde bulunduğumuz zamanda bizden sonraki nesillere aktarırız. Bu aktarım sırasında bazı hikayeleri anlatıldığı kadarıyla biliriz, bazılarından ise habersizdir.


Aile dizimi yaşadığımız sorunun aile dinamikleri ile ilişkisini görmemize yardım eder. Hiçbirimiz bu dünyaya kendi ailemizi ,nerede hangi kültür ve coğrafya içinde doğacağımızı seçerek gelmiyoruz. Sanki bir ailenin içine fırlatılıyor gibiyiz. Bazen öyle şeyler olur ki, kendi aile üyelerimizin neden öyle bir kişilik olduğunu aylar ,yıllarca düşünürüz. Bazen kendi anne babamız bize zalim, kötü cimri bencil vb. bile gelebilir. Unutmamak gerekir ki herkesin bir sebebi vardır. Aile dizilimi bize aile üyelerinin görünen yüzlerinin arka taraflarına bakma fırsatı verir. Onları yeniden tanıma fırsatı. Öncelikle kendi aile dinamiklerimize ve aile üyelerimize dair farkındalık kazanmamızı sağlar. Bu farkındalık önce bizi sonra da hem aile üyelerine hem de dış dünyaya bakış açımızı değiştirir. Bakış açımız değiştiğinde aile üyelerine ve yaşanmış olaylara yaklaşım bicimizi ve yorumlama şeklimizi yeniden düzenleriz. Bu da sisteme bir şif, bir iyileşme getirir. Belki kendi aile üyelerimizle yıllarca istediğimiz derinlikte bir ilişki kuramadık, kırgınlıklarımızı kızgınlıklarımızı ifade edemedik ve belki o üyeler artık yaşamıyor ve hem yaşanmışlıkların hem de yaşanamamışlıkların ağırlığını taşıyoruz içimizde. Aile dizilimi kendi ailemizi ve bazen de geniş ailemizi önümüze serer ve o zamana kadar göremediklerimizi, anlayamadıklarımızı anlamamıza yardım eder. Dizilim içinde bize yaratılan alan ile söylemediklerimizi söyler, belki de ilk defa kendimizi istediğimiz gibi ifade etme şansı buluruz.


Uygulamada tüm bu olumlu etkilerle birlikte vurgulanması gereken bir diğer nokta şudur; Aile dizimi olgusal bir terapi tekniği olup ,bilimsel bir terapidir diyebilmemiz için hala üzerinde bazı bilimsel araştırmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Aile dizimi hakkında detaylı bilgi ve terapi randevusu almak için iletişim bilgilerimizden benimle iletişime geçebilirsiniz.

Uzm. Psk. Evrim Dursun

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *